Referencie

• štruktúrovaná kabeláž – 400 zásuviek Cat.6A vo výrobnom závode
• optický prepoj 2 serverovní
• interaktívne tabule v škole
• analýza a označenie existujúcej štruktúrovanej a telefónnej kabeláže lisovne plastov
• hosťovská WiFi sieť v predajni nábytku
• žiacka a učiteľská WiFi sieť v škole
• kompletná obmena IT v predajni bieleho elektro
• kompletné IT a ozvučenie reštaurácie a kaviarne
• kompletné IT vybavenie 2 predajní zdravej výživy so vzájomným prepojením
• technické zabezpečenie ozvučenia sídliskových slávností