Počítačové siete

• návrhy a realizácie štruktúrovanej kabeláže
• správa počítačových sietí
• WiFi siete
• VPN tunely
• zabezpečené vzdialené pripojenie do firemnej siete